İş Sağlığı ve Güvenliğini Hayatınıza Dahil Edin

1987 yılından bu yana her yıl 4-10 Mayıs tarihlerinde “İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası” düzenlemektedir. Hafta etkinlikleri kapsamında çeşitli sempozyum ve toplantılarla ülkemizde “İş Sağlığı ve Güvenliği” bilincinin geliştirilmesine ve iş kazalarını önlemeye yönelik çeşitli faaliyetlerde bulunulmaktadır. İşçi Sağlığı ve Güvenliği Günü, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesinde tüm dünyada daha ileri adımlar atılması amacıyla gerçekleştirilen bir farkındalık yaratma kampanyasıdır.

İçinde bulunduğumuz 21. yüzyıl, geçmişe göre teknik ve sosyal alanda her gün yeni biçim, düşünce ve anlayışın farklı boyutlar kazandığı bir yüzyıldır. İşletmelerde verimi yüksek bir seviyeye çıkarmak temel amaç haline gelmiştir. Bu amacın elde edilebilmesinde çalışan ve onun sağlığı ile güvenliği en önemli faktördür. Günümüzde işletmeler rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için işçi sağlığına ve iş güvenliğine önem vermek zorundadır. Sanayileşme ve teknolojik gelişmelere paralel olarak özellikle işyerlerinde üretken faktör olan, çalışan kişilerin sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir takım problemler meydana çıkmıştır. Başlangıçta fazla önemsenmeyen bu sorunlar iş verimini ve işletmeyi tehlikeye sokmasıyla önem kazanmıştır. İşçinin fiziki yapısı sağlam, ruhen sağlıklı, sosyal ve ekonomik yönden geleceğinden emin olması yani iş tatmininin yeterli olması verimliliği dolayısıyla işletme üretimini arttırır.

İş tatmini denilince, işten elde edilen maddi çıkarlar ile çalışanın beraberce çalışmasından zevk aldığı iş arkadaşları ve ürün meydana getirmenin sağladığı bir mutluluk akla gelmektedir. İşletmelerde fiziksel çalışma koşulları, işyerlerini işin yürütümü nedeniyle oluşan tehlikelerden uzaklaştırmak ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan arındırarak, daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak için yapılan sistemli çalışmalar şeklinde tanımlanan iş sağlığı ve güvenliği açısından ele alınmıştır. Mevcut kanunlar ile ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları zorunlu hale gelmiştir.

İşmont olarak kurulduğumuz günden beri önceliğimiz iş sağlığı ve güvenliğini yasal bir zorunluluk olmaktan çıkarıp bir yaşam tarzı haline getirerek, ülkemizin çağ atlamasına bir katkıda bulunmaktır. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının sıfıra indirildiği, insan odaklı bir toplumun birer üyesi olmak en büyük arzumuzdur. Bu çerçevede sağlık ve güvenlik kültürünün geliştirilmesi için yardımcı ürünlerden inşaatlarda iş güvenliği, iş güvenliği işaretleri vb ürünleri bünyemizde her zaman bulundurarak gelişmeleri takip etmekteyiz.

Bu yıl, “Hayatınıza İş Sağlığı ve Güvenliğini Dahil Edin” temasıyla kutlanacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası’nın, iş kazalarının ve buna bağlı olarak meydana gelen can kayıplarının son bulmasına vesile olmasını temenni ediyor, tüm çalışanlara kazasız, sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.*

  0
  Sepetiniz Boş

  It looks like you haven't added any items to your cart yet.

  Browse Products

  0

  Konuşmayı Başlat
  1
  Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
  Merhaba,
  Nasıl Yardımcı Olabiliriz?